Jakub WEBR

Bakalářská práce

Viktimizace bezdomovců v Plzni

The Victimization of Homeless.
Anotace:
Cílem této práce je odhalit vzorce viktimizace z pohledu samotných aktérů, jak sami chápou viktimizaci a zda jsou si vědomy, že jsou oběťmi viktimizace. Používám metodu zúčastněného pozorování, doplněnou neformálními rozhovory a polostrukturovanými rozhovory. V teorii vycházím z myšlenek kritické kriminologie, teorie viktimizace a typologie bezdomovectví podle ETHOS. Ve své práci se zabývám tématem …více
Abstract:
The aim of this work is to reveal patterns of victimization from the point of view of the actors themselves, as they themselves understand victimization and are aware that they are victims of victimization. I use the method of participating observation, supplemented by informal conversations and semi-structured interviews. The theoretical approach for me is critical criminology, the theory of victimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WEBR, Jakub. Viktimizace bezdomovců v Plzni. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/