MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D.

Doctoral thesis

Prevalence infekčních komplikací u těžce popálených pacientů: výsledky multicentrické evropské studie

Prevalence of infectious complications in severely burned patients: a multicentre European study results
Abstract:
Úvod: V posledních letech prodělává Evropská popáleninová asociace (EBA) dramatický vývoj. Jedním z nejdůležitějších bodů této transformace je kontrola výskytu infekčních komplikací u popálených pacientů a hodnocení rezistence jednotlivých mikroorganismů. Materiál a metodika: V databázi EBA vybráno 87 center jak v západní tak i ve východní Evropě. Pro diagnostiku infekčních komplikací u pacientů s …more
Abstract:
Introduction: Recently, European Burns Association (EBA) has undergone dramatic development. One of the most important points of this transformation is to control the incidence of infectious complications in burn patients and evaluation of resistance of microorganisms. Material and Methods: In the EBA database we selected 87 burn centers in both, Western and Eastern Europe. For the diagnosis of infectious …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta