Bc. Helena Noremberczyková

Diplomová práce

Komparace systémů sociálně-právní ochrany dětí v České republice a Slovenské republice

The Comparison between the Social and Legal Protection Systems of Children of the Czech Republic and the Slovak Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce je komparace sociálně-právní ochrany dětí v České republice a Slovenské republice. Hlavním cílem je charakterizovat systémy sociálně-právní ochrany dětí České republiky a Slovenské republiky a zjistit, zda v dané oblasti existují rozdíly. Diplomová práce seznamuje s legislativou, s právy a povinnostmi státní správy při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně spolupráce …více
Abstract:
The subject of the thesis is a comparison of social and legal protection of children in the Czech Republic and Slovak Republic. The main objective is to characterize the systems of social and legal protection of children in the Czech Republic and Slovak Republic and to find out whether there are differences in the mentioned area. The diploma thesis acquaints with the legislation, rights and duties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/az6l5/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: Mgr. Vladana Ščurková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě