Dana MARTÍNKOVÁ

Bachelor's thesis

Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení nádrže Chabařovice

Qualitative and quantitative evaluation of Chabařovice water basin
Abstract:
Zhodnocením vývoje kvality vody během posledních dvou let napouštění jezera Chabařovice
Abstract:
Evaluation of water quality development over the last two years of filling Chabarovice lake
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARTÍNKOVÁ, Dana. Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení nádrže Chabařovice. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí