Šárka Havlíková

Bakalářská práce

Faktory pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku

Anotace:
Tato bakalářská práce „Faktory pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybraném podniku“ se zaměřuje na analýzu faktorů ovlivňujících motivaci a spokojenost zaměstnanců ve firmě McDonald´s OC Letňany. Cílem práce je zjistit, jak zaměstnanci hodnotí jednotlivé faktory pracovní motivace a spokojenosti, co je motivuje k výkonu a jaká je úroveň spokojenosti zaměstnanců v podniku. Teoretická část …více
Abstract:
This bachelor thesis „Work Motivation Factors and Satisfaction of Employees in Chosen Company“ focuses on analysis of factors affecting motivation and satisfaction of employees in McDonald´s OC Letňany company. The goal is find out how employees evaluate individual factors of work motivation and satisfaction, what is the way to motivate them to performance and what is the level of employees satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/vybwoj/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty