Bc. Heda Lambertová

Diplomová práce

Incorporating Pragmatic Instruction into ELT in Czech Secondary School Education

Incorporating Pragmatic Instruction into ELT in Czech Secondary School Education
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma pragmatiky ve výuce anglického jazyka, především v prostředí českého středního školství. Je rozdělena do čtyř kapitol – první se soustředí na teoretický základ a následující kapitoly nastiňují tři oblasti výzkumu.Cílem první kapitoly je vysvětlit pojem pragmatiky a objasnit její pozici v pedagogice jazyka. Faktory, které ovlivňují výuku pragmatiky, jako je prostředí …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issue of pragmatics in ELT, namely in the environment of Czech secondary schools. It is divided into four chapters – the first chapter concentrates on the theoretical background and the following chapters present three research areas.The aim of Chapter 1 is to outline the scopes of pragmatics and to explain position of pragmatics in language pedagogy. Factors influencing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.