Bc. Hana BEŇASOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení kvality svarových spojů vyrobených z korozivzdorné oceli COR 13-4

Quality evaluation of welded joints made of stainless steel COR 13-4
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality svarových spojů z korozivzdorné ocele COR13-4, které se odráží od problematiku oprav defektů na tělesech vodních turbnín, způsobené kavitací. Cílem této diplomové práce je zhodnotit kvalitu svarových spojů z korozivzdorné oceli COR13-4, na základě metalografické analýzy a vybraných mechanických zkoušek. Dále určení reakce základního materiálu COR13 …více
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of the quality of welded joints made of COR13-4 stainless steel, which reflects the problem of repairing defects on water turbine bodies caused by cavitation. The aim of this thesis is to evaluate the quality of COR13-4 stainless steel welded joints based on metallographic analysis and selected mechanical tests. Furthermore, the determination of the reaction of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEŇASOVÁ, Hana. Hodnocení kvality svarových spojů vyrobených z korozivzdorné oceli COR 13-4. Plzeň, 2023. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/