Bc. Gabriela Bučeková

Master's thesis

Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA

Binding characteristics of tumor suppressor genes to DNA structural motifs
Abstract:
Tumor suppressor p53 is one of the most important molecule in the human body. As a transcription factor, p53 regulates several cellular processes such as DNA repair, cell cycle or induction of apoptosis. Mutations in TP53 gene, the gene encoding p53, are generally associated with tumorigenesis. DNA binding ability of p53 is one of the main mechanism to suppress cancer cell growth. P53 has two DNA-binding …more
Abstract:
Protein p53 patří mezi jednu z nejdůležitějších molekul v lidském těle. Nádorový supresor p53 jako transkripční faktor v buňce reguluje množství dějů, například opravu DNA, zastavení buněčného cyklu či indukci apoptózy. Mutace v genu TP53, který kóduje tento protein, jsou spojeny se vznikem různých typů nádorového onemocnění. Funkci nádorového supresoru může p53 plnit hlavně díky jeho schopnosti vázat …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta