Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Disertační práce

Zjišťování úrovně diagnostické kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy.

Determining the level of diagnostic competence future physical education teachers.
Anotace:
Jeden z cílů učitelského vzdělávání spočívá v rozvíjení pedagogických kompetencí budoucích učitelů tělesné výchovy. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit úroveň diagnostické kompetence budoucích učitelů tělesné výchovy (TV) sekundárního vzdělávání na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (FSpS MU). Jako prostředek pro zjištění úrovně diagnostické kompetence učitele TV jsme vytvořili elektronický …více
Abstract:
One of the goals of teacher education lies in the development of pedagogical competences in undergraduate physical education teachers. The aim of this research was to determine the level of diagnostic competence in undergraduate physical education (PE) teachers studying to teach at secondary level at the Faculty of Sports Studies Masaryk University (FSpS MU). To determine the level of diagnostic competence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie