Bc. Radek Kříž

Master's thesis

Srovnání výstavby panelových sídlišť Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice

Comparison of prefabricated housing estates Brno-Lesna and Brno-Kohoutovice
Abstract:
Tato práce pojednává o srovnání výstavby panelových sídlišť Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice. Sídliště Lesná je známé svým promyšleným architektonickým a urbanistickým konceptem, který se zrodil na počátku 60. let 20. století v hlavách mladých architektů Františka Zounka a Viktora Rudiše. Architekti se při své práci inspirovali zahradním městem Tapiola ve Finsku. Sídliště Kohoutovice je postaveno okolo …more
Abstract:
This thesis discusses the comparison of the construction of prefabricated housing estates Brno-Lesna and Brno-Kohoutovice. Prefabricated housing estate Brno-Lesna is known for its thought-out architectural and urban concept, which was created by young architects Frantisek Zounek and Viktor Rudis in the early 60s. The architects was inspired by the garden city Tapiola in Finland. Prefabricated housing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2015
  • Supervisor: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / History