Bc. Radek Kříž

Master's thesis

Srovnání výstavby panelových sídlišť Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice

Comparison of prefabricated housing estates Brno-Lesna and Brno-Kohoutovice
Anotácia:
Tato práce pojednává o srovnání výstavby panelových sídlišť Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice. Sídliště Lesná je známé svým promyšleným architektonickým a urbanistickým konceptem, který se zrodil na počátku 60. let 20. století v hlavách mladých architektů Františka Zounka a Viktora Rudiše. Architekti se při své práci inspirovali zahradním městem Tapiola ve Finsku. Sídliště Kohoutovice je postaveno okolo …viac
Abstract:
This thesis discusses the comparison of the construction of prefabricated housing estates Brno-Lesna and Brno-Kohoutovice. Prefabricated housing estate Brno-Lesna is known for its thought-out architectural and urban concept, which was created by young architects Frantisek Zounek and Viktor Rudis in the early 60s. The architects was inspired by the garden city Tapiola in Finland. Prefabricated housing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedúci: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / History