Bc. Marek KRATOCHVÍL

Master's thesis

Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hráčů fotbalu ve věku 12 a 15 let.

Classifying activity of the deep spine stabilization system by the group of football players at the age of 12 and 15 years.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hráčů fotbalu v žákovském věku. Teoretická východiska jsou shrnuta v první části diplomové práce. Jedná se o poznatky zabývající se charakteristikou hlubokého stabilizačního systému páteře, jeho dysfunkcí a vyšetřeními, dále jeho charakteristikou fotbalu se zaměřením na jeho náročnost na pohybový …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to assess the activity of the deep spine stabilization system (the data were obtained from work with the school-age children). The diploma thesis consists of two parts. Theoretical assumptions are summarized in the first, theoretical part. Those are the information about the characteristics of the deep spine stabilization system, its dysfunctions and medical examination …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍL, Marek. Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hráčů fotbalu ve věku 12 a 15 let.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta