Bc. Marek KRATOCHVÍL

Diplomová práce

Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hráčů fotbalu ve věku 12 a 15 let.

Classifying activity of the deep spine stabilization system by the group of football players at the age of 12 and 15 years.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hráčů fotbalu v žákovském věku. Teoretická východiska jsou shrnuta v první části diplomové práce. Jedná se o poznatky zabývající se charakteristikou hlubokého stabilizačního systému páteře, jeho dysfunkcí a vyšetřeními, dále jeho charakteristikou fotbalu se zaměřením na jeho náročnost na pohybový …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to assess the activity of the deep spine stabilization system (the data were obtained from work with the school-age children). The diploma thesis consists of two parts. Theoretical assumptions are summarized in the first, theoretical part. Those are the information about the characteristics of the deep spine stabilization system, its dysfunctions and medical examination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍL, Marek. Hodnocení stupně aktivity hlubokého stabilizačního systému páteře u skupiny hráčů fotbalu ve věku 12 a 15 let.. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta