Ladislav ŠROMOTA

Bakalářská práce

Domácí umělá plicní ventilace u dětských pacientů

Home mechanical ventilation in pediatric patients
Anotace:
Domácí umělá plicní ventilace, tento pojem je pro mnohé z nás široké veřejnosti neznámý. Avšak lidem, kteří se již s touto léčebnou metodou jakkoliv setkali, je tento způsob léčby symbolem lepší kvality života pro pacienty, u kterých došlo k dechovému selhání a kteří již nejsou schopni dýchat bez přístrojové podpory. V mé bakalářské práci se věnuji umělé plicní ventilaci v obecné rovině, a to především …více
Abstract:
Concept of Home artificial pulmonary ventilation is for many of us, the general public, unknown. However, for people who met this therapeutic method before in any way, is this method symbol of a better quality of life for patients with pulmonary failure, and are no longer able to breathe without the ventilation support. In my work I write about artificial lung ventilation in general and above all, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Eva Lapčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠROMOTA, Ladislav. Domácí umělá plicní ventilace u dětských pacientů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta