Bc. Petra Kozlová

Diplomová práce

Strategic Plan of the Zakřany Municipality

Strategický plán obce Zakřany
Anotace:
KOZLOVÁ, P. Strategic Plan of the Zakřany Municipality. Diplomová práce. Brno, 2019. Cílem této diplomové práce je navrhnout a následně vypracovat kompletní strategický plán pro obec Zakřany na období 2020-2025 zahrnující akční plán pro první dva roky. K dosažení hlavního cíle práce je nezbytné splnění jednotlivých kroků, které zahrnují literární přehled, detailní situační analýzu včetně charakteristiky …více
Abstract:
KOZLOVÁ, P. Strategic Plan of the Zakřany Municipality. Diploma Thesis. Brno, 2019. The main goal of the diploma thesis is to design and develop a complete strategic plan for the municipality of Zakřany in a period of 2020-2025 including action plan for the first two years. In order to achieve the main goal, it is necessary to fulfill the individual solution steps including literature review, detailed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií