Theses 

Konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy – Bronislav Pavelka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Bronislav Pavelka

Bakalářská práce

Konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy

Structural Design of Equipment for Driving Station of Long-distance Belt Transport Transfer

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je konstrukční návrh zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy. Bakalářská práce je stylizována do tří částí. První část bakalářské práce obsahuje rešerši zařízení, která jsou používána pro přesun poháněcích stanic dálkové pásové dopravy v Severočeských dolech, a.s. Chomutov, Dolech Bílina. Druhá část bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro přesun poháněcí stanice dálkové pásové dopravy o šířce 1800 mm a hmotností stanice 200 tun. V závěrečné části bakalářské práce se zabývám základním výpočtem nosných částí přesouvacího zařízení. V příloze předkládám sestavný výkres válce zdvihu a detailní výkres uložení válce zdvihu na opěrné desce.

Abstract: The subject of this thesis is the structural design of equipment for driving the station of long-distance belt transport transfer. The Bachelor thesis is stylized into three parts. The first part contains the research of equipment, which is used for driving the station of long-distance belt transport transfer at North-Bohemian Mines, Inc. Chomutov, Coal Mine Bílina. The second part of my thesis aims at the structural design equipment for driving the station of long-distance belt transport transfer of 1800 mm width and 200 tons weight. The final part of my thesis provides the basic calculation of carrying parts of driving equipment. The drawing of the lifting cylinder and detailed drawing of placing the cylinder on retaining plate are enclosed.

Klíčová slova: pásový dopravník, přesun poháněcí stanice

Keywords: belt conveyor, transport tansfer

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Horst Gondek
  • Oponent: Arnošt Ševčík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 00:51, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz