Theses 

Právo a literatura – Mgr. Anna Láníčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Mgr. Anna Láníčková

Diplomová práce

Právo a literatura

Law and Literature

Anotace: Diplomová práce Právo a literatura obsahuje detailní přehled historických okolností vzniku interdisciplinárního oboru, který se rozvinul v prostředí amerických právnických fakult a který zkoumá vzájemné působení práva a literatury. Jsou představeni nejvýznamější autoři, kteří formovali podobu celého hnutí, a to zejména s důrazem na pododvětví law in literature. Zároveň je značný prostor věnován přínosu literatury pro právo a právní vědu.

Abstract: The diploma thesis "Law and Literature" presents a detailed overview of the historical origin of an interdisciplinary field which evolved in the American law school environment and which analyses the mutual influence of law and literature. The thesis introduces the core authors who gave shape to the entire movement and its emphasis lies on the sub-filed Law in literature as well as the contributions of literature to the law and legal sciences.

Klíčová slova: Právo a literatura, právo v literatuře, literatura v právu, interdisciplinarita, argumentace, narativ, jazyk, law and literature, law in literature, literature in law, interdisciplinarity, argumentation, narrative, language

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz