Theses 

Veřejná řešení externalit - obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU – Bc. Martin Suchánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Suchánek

Diplomová práce

Veřejná řešení externalit - obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU

Public Solutions of Externalities: The European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme

Anotace: Cílem diplomové práce Veřejná řešení externalit: Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU je analyzovat a popsat tento nástroj regulace. První část práce je věnována vymezení teoretického pozadí systému emisního obchodování. Druhá část práce popisuje, jakým způsobem je koncipován Systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v EU, a analyzuje jeho dosavadní fungování. Závěrečná část se zabývá dopadem systému na domácí ekonomiku a konkrétní podniky. V práci jsou hledány hlavní klady a zápory evropského systému a analyzovány nejvýraznější problémy, které provázely jeho implementaci.

Abstract: The aim of the thesis Public Solution of Externalities: The European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme is to analyze and describe this regulatory instrument. The first part of the thesis focuses on theoretical background of the Emission Trading Scheme. The second part describes how the trading system is drawn and analyzes its present functioning. The final part is concerned with the impact of the system on domestic economy and particular companies. Main accomplishments and drawbacks are searched and main problems that have occurred are analyzed.

Klíčová slova: Externality, veřejná řešení externalit, Evropská unie, skleníkové plyny, Systém emisního obchodování EU, emisní povolenky, směrnice 2003/87/ES, zákon č. 695/2004 Sb. Externalities, public solutions of externalities, European Union, greenhouse gases, Emission Trading Scheme, emission allowances, Directive 2003/87/ES, Act No. 695/2004 Coll.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 05:15, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz