Martina Čunderlová

Bakalářská práce

Program PowerDirector a jeho využití při editaci a tvorbě videa

The PowerDirector Software and Its Use in Video Post-processing
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenářům editační software CyberLink PowerDirector, jeho uživatelské prostředí a možnosti při tvorbě audiovizuálního díla. Jsou zde popsány základní práce s tímto programem a následně také produkce vlastního filmového díla. Úvodní stránky se věnují obecné charakteristice nejpoužívanějších video editorů, které jsou rozděleny na profesionální a neprofesionální …více
Abstract:
The aim of this work is to bring readers editing software CyberLink PowerDirector, its user interface and the possibility of the creation of an audio-visual work. It describes the work with this program, and also produce their own film. Introductory pages are devoted to general characteristics of the most widely used video editors, which are divided into professional and amateur. After this part comes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čunderlová, Martina. Program PowerDirector a jeho využití při editaci a tvorbě videa . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě