Bc. Ingrid Metyšová

Bakalářská práce

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Healthy Nutrition and Healthy Living Style in Contemporary Society
Anotace:
Bakalářská práce je věnována otázkám zdravé výživy a zdravého životnímu stylu v současné společnosti. Obsah předložené práce je rozdělen do šesti kapitol. Po úvodu následuje první kapitola, která se zabývá významem zdraví a výživy pro člověka, s podrobným uvedením charakteristik základních živin. Druhá kapitola představuje současné trendy ve výživě, druhy výživy a různé úpravy stravy. Ve třetí kapitole …více
Abstract:
The thesis is devoted to issues of healthy nutrition and healthy lifestyles in contemporary society. The content of this thesis is divided into six chapters. After the introduction the first chapter, this deals with the importance of health and nutrition for humans, detailing the characteristics of essential nutrients. The second chapter presents current trends in nutrition, food and various kinds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
  • Oponent: RNDr. Zuzana Vyšínská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS