Bc. Jan Sháněl

Master's thesis

Optimalizace otevřené JavaScriptové knihovny pro geo- aplikace

Optimalisation of Open JavaScript library for geo- applications
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá optimalizací frameworku HSLayers-NG pro tvorbu webových mapových aplikací. Aplikací zkušeností z používání frameworku i nastudovaných teoretických východisek je provedena analýza stavu frameworku, formulace upravených cílů a požadavků a následně i doporučení na způsoby optimalizace. V rámci optimalizace je kladen důraz na nalezení silných stránek frameworku a dokončení příslušných …viac
Abstract:
The thesis deals with the optimization of the framework HSLayers-NG for creating web mapping applications. With the experience of using the framework and study of theoretical background, an analysis of the framework state is performed, modified objectives and requirements are submitted and recommendations for framework optimalization are stated. During the optimalization, emphasis is placed on finding …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics