Bc. Martin Dutkiewič

Diplomová práce

Socioekonomický protest v České republice

Social-economic prostests in Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá motivací obyvatel České republiky k socioekonomickému protestu. Výzkum se zakládá na datech získaných z analýzy protestních událostí a datech o ekonomickém stavu země, reprezentovaných ekonomickým indexem křivdy. Cílem práce je analyzovat sílu vztahu mezi ekonomickým vývojem a socioekonomickými protestními událostmi. Práce se dále věnuje detailnímu popisu protestních událostí s důrazem …více
Abstract:
The thesis deals with motivation of residents of the Czech Republic in socio-economic protest. Research is based on data obtained from analysis of protest events and data about economic state of country, which are represented by grievance index. The main goal of thesis is to analyze the strength of relations between economical development and socio-economic protest events. The thesis is also dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií