Mgr. Katarína Pániková, Ph.D.

Disertační práce

Nomádske aspekty nových náboženských hnutí - modelový príklad Dúhovej rodiny živého svetla

Nomadic Aspects of New Religious Movements - Case Study of the Rainbow Family of Living Light
Abstract:
The current text examines nomadic aspects of new religious movements on a case study of The Rainbow Family of Living Light group. The work is based on a series of field researches that took place in the period from 2005 to 2012 and allowed me to follow this project in various natural and cultural environments of Europe and Asia. A combination of theoretical approaches – anthropological and religious …více
Abstract:
Práca skúma nomádske aspekty nových náboženských hnutí na modelovom príklade Dúhovej rodiny živého sveta. Práca je založená na sérii terénnych výskumov, ktoré sa uskutočnili v období od roku 2005 do roku 2012 a umožnili sledovať tento projekt v rozmanitých prírodných a kultúrnych prostrediach v Európe a Ázii. Na uchopenie skúmaného fenoménu v celej jeho komplexnosti bola využitá kombinácia teoretických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Religionistika