Bc. Ondřej Rada

Diplomová práce

Návrh a implementace editoru železniční sítě

Design and implementation of editor of the rail network
Anotace:
Náplní této diplomové práce je návrh a implementace editoru železniční sítě. V teoretické části jsou popsána multidimenzionální data a datové struktury vhodné pro jejich uchování. Dále jsou popsány možnosti lokalizace kolejových vozidel. Praktická část se zabývá implementací editoru železniční sítě, který využívá existující třívrstvý datový model uchovaný v databázi Oracle Spatial. K vizualizaci dat …více
Abstract:
The content of this master's thesis is a design and implementation of editor of the railway network. The theoretical part describes multidimensional data and datastructes for their storing. In the next part are described possibilities of localization of rolling stock. Practical part deals with implementation of a railway nework editor using the existing three layers data model stored in Oracle Spatial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rada, Ondřej. Návrh a implementace editoru železniční sítě. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky