Bc. Denisa Crkvová

Master's thesis

Kompetence manažerů nákupu vybrané společnosti

The competencies of purchasing managers in the selected company
Anotácia:
Anotace Cílem této práce je identifikace klíčových kompetencí manažerů nákupu vybrané společnosti, včetně identifikování úrovní těchto kompetencí, které jsou potřebné k úspěšnému vykonávání pozice manažera nákupu a dále doporučení vhodných vzdělávacích a rozvojových aktivit z interního katalogu školení pro rozvoj těchto kompetencí. Teoretická část práce se věnuje vzrůstajícímu významu lidských zdrojů …viac
Abstract:
Annotation The aim of this work is to identify the key competencies of managers purchase of selected companies, including identifying the levels of these skills that are needed for successful performance as manager of purchase and recommendation of appropriate training and development activities of internal catalog of training to develop these skills. The theoretical part focuses on the increasing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.