Eva PÁTKOVÁ

Bakalářská práce

Školní zralost a připravenost

School maturity and school readiness
Anotace:
Tématem bakalářské práce je školní zralost a připravenost spolu se způsoby, jak se o ní informují a zajímají rodiče dětí, které mají příští školní rok nastoupit do 1. třídy. V teoretické části bakalářské práce se jednotlivé kapitoly zabývají charakteristikou předškolního dítěte, zejména jeho motorickým, kognitivním a sociálním vývojem, se zaměřením na období posledního roku před nástupem do školy. …více
Abstract:
The topic of bachelor thesis is school maturity and readiness with the ways how parents are informed and interested in the progress of pre-school children who are supposed to attend the first grade of elementary school next year. Individual chapters deal with characteristics of a pre-school child, especially his motor, cognitive and social development with a focus on pre-school period before elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martina Lietavcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁTKOVÁ, Eva. Školní zralost a připravenost. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vzhwv2 vzhwv2/2
19. 3. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
19. 3. 2019
Bulanova, L.
20. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.