Theses 

Výkonnosť a tržná hodnota firmy – Bc. Kamila Baranová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Kamila Baranová

Diplomová práce

Výkonnosť a tržná hodnota firmy

Abstract: ANNOTATION This thesis targets on the evaluation of the efficiency of the company and the market value of the company. The efficiency and the market value of the company unwinds from the economic functioning. The evaluation of the economic functioning is done through a financial analysis of the enterpreneur´s subject and that is actually the evaluation of the real economic situation of the company. The financial results are becoming the basic criterion of the economic decisions. These decisions are important not only for the strategical management of the company in the region of the finacial management, but also in, for instance evaluating and choosing partners in the trade region. It is substantial not only from inside of the enterpreneur´s subject, but also from the outside view. The aim of the thesis is to compare the explanations of internal and external (foreign) authors in the region of the economic and financial analysis, but also to compare and evaluate reached commercial results of the company. The financial analysis in trading terms reflects the financial situation of the company. It allowes a complete evaluation of the level of management, successfullness in the market, effectivity, the level and the quality of management and to estimate the future trend of the company. The information used in the thesis are gained from available internal and foreign literature, as well as the internet and from the accounting records of the company. Accounting records were processed mainly by the analysis, but also by the deduction and the comparative method.

Abstract: ANOTÁCIA Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie výkonnosti podniku a trhovej hodnoty podniku. Výkonnosť a trhová hodnota podniku sa odvíja od ekonomickej činnosti. Hodnotenie ekonomickej činnosti sa prevádza finančnou analýzou podnikateľského subjektu, je vlastne hodnotením reálnej ekonomickej situácie firmy. Finančné výsledky sa stávajú základným kritériom ekonomických rozhodnutí. Sú dôležité nielen pre strategické riadenie firmy v oblasti finančného manažmentu, ale napr. pri hodnotení a výbere partnerov obchodnej oblasti. Má význam nielen vo vnútri podnikateľského subjektu, ale taktiež pri pohľade zvonku Cieľom práce je porovnať výklad domácich a zahraničných autorov v oblasti ekonomickej a finančnej analýzy, ale aj porovnanie a zhodnotenie dosiahnutých hospodárskych výsledkov podniku. Finančná analýza v trhových podmienkach odráža finančnú situáciu podniku. Umožňuje komplexne zhodnotiť úroveň hospodárenia, úspešnosť na trhu, efektívnosť, úroveň a kvalitu manažmentu a odhadnúť budúce smerovanie podniku. V diplomovej práci sú použité poznatky získané z dostupnej domácej i zahraničnej literatúry, ako aj z internetu a účtovné výkazy podniku. Účtovné výkazy sme spracovali využitím najmä analýzy, ale tiež dedukciou a kompatívnou metódou.

Klíčová slova: výkonnosť podniku, trhová hodnota podniku, ekonomická pridaná hodnota

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: Ing. Jaroslava Kadárová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 20:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz