Tomáš TUREK

Bakalářská práce

Etické a morální hodnoty v bojových uměních

Ethical and moral values in the martial arts
Anotace:
Práce zkoumá problematiku etických a morálních hodnot v bojových uměních. Jejím cílem je zhodnotit proměny v etických stanoviscích a morálních motivacích u lidí zabývajících se bojem. V práci jsou charakterizovány různé typy bojových stylů z různých epoch: řečtí Sparťané, římské armády, starověcí gladiátoři, středověcí rytíři, japonští samurajové, nindžové, odkaz Bruce Leeho a dnešní cvičenci bojových …více
Abstract:
The work examines issue of ethical and moral values in the martial arts. Its aim is to evaluate the changes in ethical opinions and moral motivation of people dealing with a combat. Different types of martial arts from different eras are characterized: the Greek Spartans, the Roman armies, ancient gladiators, medieval knights, Japanese samurais, ninjas, Bruce Lee´s link and exercisers of martial arts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015
Zveřejnit od: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREK, Tomáš. Etické a morální hodnoty v bojových uměních. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta