Miroslava PETŘÍKOVÁ

Diplomová práce

Hra jako základní činnost v rané výuce cizího jazyka - na příkladu učebního souboru pro němčinu jako cizí jazyk "Ene mene"

The Game as the Basic Activity in the Early Language Acquisition - on the Example of the Coursebook for German as Foreign Language "Ene mene"
Abstract:
This thesis deals with an early acquisition of German language. The theoretical part focuses on the predisposition of children to learn a foreign language. The practical part describes author´s experience with the didactic material ENE MENE. The aim of the thesis is to help teachers who teach German language to pre-school children.
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována rané výuce německého jazyka. V teoretické části se zabývá předpoklady dětí k výuce cizího jazyka. V praktické části ukazuji své zkušenosti s didaktickým materiálem učebního souboru ENE MENE. Cílem práce je pomoci učitelům, kteří se věnují výuce německého jazyka a dětem v předškolním věku.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETŘÍKOVÁ, Miroslava. Hra jako základní činnost v rané výuce cizího jazyka - na příkladu učebního souboru pro němčinu jako cizí jazyk "Ene mene". Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 11. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta