Bc. Lucie Dostálková

Diplomová práce

Projekt zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední firmy ve Zlínském kraji

The Project to Improve the Business Environment for Small and Medium Companies in the Zlín Region
Anotace:
Tato diplomová práce se soustředí na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední firmy ve Zlínském kraji. První část této práce se zaměřuje na teoretické poznatky v této oblasti zpracováním kritické literární rešerše. Z této rešerše je poté vytvořen dotazník pro dotazníkové šetření a analytické vyhodnocení současného stavu podnikatelského prostředí v tomto kraji. Jedná se o vlastní názory …více
Abstract:
This thesis focuses on improvement of business envniroment of small and middle sized companies in Zlín region. The first part of the work deals with theoretical background in this area and it is based on critical literary research. This research is used for questionnaire creation, which deals with questionnaire research and analytical evaluation of recent business background in Zlin region. Questionnaires …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálková, Lucie. Projekt zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední firmy ve Zlínském kraji. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe