Theses 

Strategie hledání pracovního místa u absolventů vysokých škol – Mgr. Zuzana Šrámková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Mgr. Zuzana Šrámková

Bakalářská práce

Strategie hledání pracovního místa u absolventů vysokých škol

Strategies of Finding Job of University Graduates

Anotace: Práce se zabývá strategiemi hledání pracovního místa u absolventů vysokých škol. Cílem je zjistit, jaké strategie hledání pracovního místa si absolventi vysokých škol vytvářejí. Teoretická část práce pojednává o hledání pracovního místa jako o procesu, na jehož pozadí vzniká strategie. Dále se zaměřuje na některé výzkumy, jež se problematikou hledání pracovního místa zabývaly. Poslední kapitola přibližuje situaci absolventů vysokých škol na trhu práce. Empirická část je tvořena kvalitativní studií absolventů vysokých škol. Metodou polostrukturovaného rozhovoru se snažím zodpovědět otázku, jaké strategie si absolventi vysokých škol vytvořili za účelem hledání pracovního místa.

Abstract: This work is focused on the strategies of finding job of university graduates. The aim of this work is to find out, which strategies of finding job the university graduates create. Theoretical part of this thesis discusses about finding job like about process, on its background the strategies are created. Also it deals with some researches, which are focused on the problems of finding job. The last chapter speaks about a situation of university graduates on the market of work. Empirical part is the qualitative study. By the method, which is called half-structured interview, I try to answer the research question, which strategies the university graduates create to finding job.

Klíčová slova: Klíčová slova, pracovní místo, hledání pracovního místa, absolventi, vysoké školy, strategie, fáze rozhodování, fáze hledání pracovního místa Key words, a job, finding job, graduates, universities, strategies, phase of decision-making, phase of finding job

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz