Bc. Hana Vespalcová

Diplomová práce

Časově proměnná analýza srdeční činnosti sportovních koní

Time-Variant Analysis of Heart Activity in Horse Athlets
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na matematické zpracování záznamů variability srdečního rytmu (HRV) sportovních koní a hodnocení jejich fyzické zdatnosti. Pro modelování záznamů byl použit algoritmus LPC, který patří do skupiny časově proměnných metod popisu časových řad. Jako experimentální materiál byly použity záznamy HRV osmi nemocných závodních koní, kteří byli podrobeni zátěžovému testu. Aplikací …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on mathematical processing of heart rate variability records (HRV) of race horses and evaluation of their physical fitness. The LPC algorithm, which belongs to a group of time-varying time series description methods, was used for modeling records. As experimental material, HRV records of eight sick racing horses, which were subjected to a stress-test, were used. By applying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Klempíř

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie

Práce na příbuzné téma