Adéla Škrabalová

Bachelor's thesis

Kognitivní trénink u seniorů s mírnou kognitivní poruchou v prostředí domova pro seniory

Cognitive training in elderly with mild cognitive impairment in the enviroment of retirement home
Abstract:
Práce se zabývá kognitivním tréninkem u seniorů s mírnou kognitivní poruchou v prostředí domova pro seniory. Obsahem jednotlivých kapitol jsou problematika kognitivního tréninku se zaměřením na cílovou skupinu seniorů, jeho teoretický podklad v podobě vymezení kognitivních funkcí a objasnění role aktivizačního pracovníka v něm s možnostmi jeho vzdělávání. Výzkumné otázky cílí na zhodnocení subjektivně …more
Abstract:
This work deals with cognitive training in elderly with mild cognititve impairment in the environment of retirement home. The content of individual chapters is as follows: the issue of cognitive training with focus on the target group of seniors, its theoretical basis in the form of cognitive functions and the clarification about the role of an activation worker in the training and his educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2023
  • Supervisor: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucia Drotárová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě