Bc. Jana HLÁSKOVÁ

Diplomová práce

Nově zaváděná evropská legislativa REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals) a její předpokládané dopady na provádění záchranných a likvidačních prací a na zvýšenou administrativu v českých podnicích

Newly implemented European legislation REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals) {--} future benefits for organisation of rescue and decontamination works and increased administration cost in Czech enterprises
Anotace:
Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, pro nějž byla přijata zkratka REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek) nabylo účinnosti 1.6.2007. Účelem nařízení je zajištění bezpečného fungování trhu s chemickými látkami a přípravky, ochranu zdraví lidí, ochranu životního prostředí před účinky …více
Abstract:
The Regulation No. 1907/2006 on registration, evaluation, authorisation and restriction of chemical substances and on establishment of the European Chemicals Agency, the so-called REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) came into effect on 1 June 2007. The purpose of the Regulation has been to ensure safe functioning of the market with chemical substances …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010
Zveřejnit od: 24. 5. 2010
Identifikátor: 15907

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
 • Vedoucí: Ing. Alexandr Popkov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLÁSKOVÁ, Jana. Nově zaváděná evropská legislativa REACH (Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals) a její předpokládané dopady na provádění záchranných a likvidačních prací a na zvýšenou administrativu v českých podnicích. Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 5. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses vzy0b6 vzy0b6/2
20. 8. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 8. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.