Bc. Eva Zimová

Diplomová práce

Realizace a vyhodnocení primárně preventivního programu kamarádi se mají rádi ańeb Zlobivá holka Šikana u nás nemá místo

Realization and evaluation of primarily preventive programme Friends are like or Naughty girl Bully has no place among us
Anotace:
Diplomová práce:" Realizace a vyhodnocení primárně preventivního programu Kamarádi se mají rádi aneb Zlobivá holka Šikana u nás nemá místo" se zabývá problematikou šikany především na prvním stupni základní školy. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část má tři kapitoly. Tyto kapitoly vymezují klasifikaci druhů, typů šikany a jejích účastníků. Též hovoří o prevenci a poskytují …více
Abstract:
Diploma thesis:" Realization and evaluation of primarily preventive programme Friends are like or Naughty girl Bully has no place among us" deals with bully mainly at primary school. Diploma thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part has three chapters. These chapters define classification of types, kinds of bully and its participants. Also talk about prevention and provide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Práce na příbuzné téma