Bc. Jan Žampach

Bakalářská práce

Imerzivní a soudržný svět pana Lišáka. Neoformalistická analýza filmu Fantastický pan Lišák (2009)

Immersive and cohesive world of Mr. Fox. Neoformalist analysis of Fantastic Mr. Fox (2009)
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je neoformalistická analýza filmu Fantastický pan Lišák od amerického režiséra Wese Andersona. Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí. V první části, tedy v kulturně-historické kapitole tvrdím, že analyzovaný film je v kontextu amerického animovaného filmu jedinečným filmovým počinem. Druhá část práce se zaměřuje na prokázání dominanty, která je založená na zjištění …více
Abstract:
Objective of my bachelor thesis was neoformalist analysis of film Fantastic Mr. Fox by american director Wes Anderson. This thesis is structured into two main parts. In the first part which is culturaly-historical chapter I argue that analysed film in a context of american animated film represents unique cinematographic oeuvre. Second part of my thesis focuses on proving validity of film’s dominant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Trnka
  • Oponent: Mgr. Šárka Gmiterková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury