Adam Ovesný

Bakalářská práce

Využití NIR spektroskopie k hodnocení základních látkových složek potravin

Use of NIR sectroscopy as the means of evaluation of basic food compounds
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na využití NIR spektroskopie k hodnocení látkového složení potravin. Nejprve byly rozděleny a charakterizovány základní složky potravin, které jsou významné z hlediska nutriční a potravinářské praxe a jsou zároveň velmi často měřenými složkami potravin pomocí NIR spektroskopie. Dále byly popsány principy infračervené spektroskopie, podrobněji pak metoda NIR spektroskopie …více
Abstract:
The thesis is focused on use of NIR spectroscopy as a means of evaluation of substance compounds of food. Initially, the thesis contains basic determination and characterization of the main food compounds, which are significant from the nutritional practice point of view, by which they become a frequent object of NIR spectroscopy measuring. Furthemore, the thesis closely describes principles of NIR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šnurkovič, Ph.D. DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta