Anna Šinoglová

Bakalářská práce

Marketingový mix inovace vinařského produktu pro Šlechtitelskou stanici vinařskou Velké Pavlovice

Marketing Mix of the Wine Product Innovation for Wine Plant Breeding Station Velké Pavlovice
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zkoumat možnost zavedení inovace marketingového mixu vinařského produktu pro Šlechtitelskou stanici vinařskou Velké Pavlovice. Teoretická část se bude zabývat tradičním i moderním pojetím marektingového mixu. Praktická část představí stávající nabídku zkoumaného podniku. Návrh inovace se zaměří na obal vinařských produktů, jehož potenciál bude zkoumán pomocí kvantitativního …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.