Bc. Martina Žitňanská

Diplomová práce

Pracovní spokojenost pracovníků poskytujících sociální poradenství

Job Satisfaction Of The Working People Providing The Social Guidance
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu pracovní spokojenosti pracovníků poskytujících odborné sociální poradenství. Teoretická část práce si klade za cíl zasvětit čtenáře do problematiky pracovní spokojenosti. Věnuji se v ní definováním pracovní spokojenosti, teorii pracovní spokojenosti, činitelům pracovní spokojenosti a jevům vážících se k pracovní spokojenosti – adaptace na práci, identifikace s prací …více
Abstract:
Diploma work pays attention to the theme of the job satisfaction of the working people providing professional social guidance. The teoretical part has purpose to induct the reader to the problems of the job satisfaction. I am inscribing in this work to define the job satisfaction, the teory of the job satisfaction, agents of the job satisfaction and appearance connected to the job satisfaction - adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta