Bc. Petra Uhrová

Diplomová práce

Uplatnění principů brýlové optiky při určení refrakce, výběru a zhotovení korekční pomůcky

Using Principles of Eyeglasses Optics in Setting Refraction, Choice and Making of the Correction Piece
Anotace:
V teoretické části práce popisuji principy brýlové optiky, se kterými se optometrista nejčastěji setkává při své práci. Zabývám se zde metodami objektivního a subjektivního stanovení refrakce, výběrem správné korekční pomůcky a zhotovením zvolené pomůcky. Výzkum jsem zaměřila na princip a využití stenopeické clony. Zjišťuji zde závislost zlepšení vizu po předsazení této clony na velikosti otvoru v …více
Abstract:
The teoretical section deals with principles of spectacle optics the most common in optometry practice. I try to describe methods of objective and subjective determining of refraction, choice of suitable conective tool and its production. The research is focused on the principles and usage of pinholes. The findings show if vision improvement due to pinhole application depends on the pinhole size, type …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Petr Veselý, DiS.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta