Bc. Jana Vejsadová

Master's thesis

Zhodnocení role obcí v procesu krizového řízení (na příkladu obce III.)

The Role of Municipalities in Emergency Management
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Zhodnocení role obcí v procesu krizového řízení (na příkladu obce III.)“ je vymezení a vyhodnocení úlohy obce s rozšířenou působností v systému krizového řízení. První část práce se zabývá obecně problematikou krizového řízení v České republice. Druhá část se již věnuje roli obce s rozšířenou působností v procesu krizového řízení. Ve třetí části je představen systém krizového …more
Abstract:
The subject of the diploma thesis “The Role of Municipalities in Emergency Management” is to determine and evaluate the role of a municipality with extended competence in the system of emergency management. The first part of the thesis deals with the general issues of crisis management in the Czech Republic. The second part is devoted to the role of a municipality with extended competence in the process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta