Bc. Jitka Majerová

Bachelor's thesis

Jazyk a styl internetových magazínů o módě

Language and style of internet magazines about fashion
Abstract:
Tato stylisticky orientovaná bakalářská práce se zaměřuje především na zkoumání blogu jako specifického žánru internetové komunikace. Konkrétně se práce zabývá jazykem a stylem módního blogu. Cílem práce je popsat tuto oblast prostřednictvím analýzy textů na vybraných blozích a následně texty vyhodnotit po stránce jazykové a stylistické.
Abstract:
This bachelor thesis is stylistically oriented and focuses on a blog as a very specific genre of internet communication. The thesis is specifically aimed at the language and the style of a fashion blog.The purpose of the thesis is to describe this internet area through the analysis of articles published by selected blogs and also to evaluate the linguistic and stylistic level of fashion blogs in general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature