Ing. Jitka Zahrádková

Bakalářská práce

Ekologické pasivní domy - environmentální a ekonomické aspekty jejich provozu

Environmental passive houses environmental and economic complexions of their operation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou stavebních materiálů v Česku a ostatních zemí. Práce je rozdělena do třech částí. První část je věnována základní problematice bydlení a vytipování několika druhů stavebních materiálů. Druhá část uvádí právě dřevostavby jako environmentální nízkoenergetické stavby. Třetí část ukazuje výhled do budoucnosti, jakým směrem se stavby mohou ubírat.
Abstract:
Bachelor work analyzes building materials in the czech republic and the other countries. The work is separated into 3 parts. The first part is about main problems of living and about some kinds of building materials.The second part presents timber buildings like environmental low energetic buildings.The third part shows by which way the buildings could proceed in the future.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zahrádková, Jitka. Ekologické pasivní domy - environmentální a ekonomické aspekty jejich provozu. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní