Bc. Kateřina Judith Krulišová

Diplomová práce

Změna duše a těla vybraných literárních postav pod vlivem teroru v autobiografickém románu Alexandry Rachmanové Studenti, Čeka, láska a smrt

Body and soul change of selected literary characters under the influence of terror in autobiographical novel by Alexandra Rachmanova Students, Cheka, love and death
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá tématem změny duše a těla literárních postav pod vlivem teroru. Obsahem práce je analýza čtyř literárních postav autobiografického románu ve formě deníku Alexandry Rachmanové z hlediska proměny jejich fyzického a psychického stavu pod vlivem metod teroru, které byly užívány tajnou policií Čekou jako nástrojem státního aparátu k zastrašení obyvatelstva v letech …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of soul and body change of literary characters under the influence of terror. Four literary characters of autobiography which was written in the form of diary by Alexandra Rachmanova have been analysed with focus on change of their physical and psychological states under the influence of terror caused by Checa serving as the tool of state apparatus to intimidate inhabitans …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta