Jana Podgorská

Diplomová práce

Návrh novostavby zařízení pro činnost TJ Sokol Svinov

Design of A New Building for TJ Sokol Svinov Office
Anotace:
Bc. J. Podgorská, Návrh novostavby zařízení pro činnost TJ Sokol Svinov, katedra městského inženýrství, Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, vedoucí Ing. Česelský Jan, Ph.D. Zpracovaná diplomová práce prezentuje návrh novostavby a obsahuje shrnutí podkladů pro výstavbu zázemí pro činnost TJ Sokol Svinov. Hlavním cílem práce je navrhnout dostatečný počet šaten a hygienického zařízení …více
Abstract:
J. Podgorská, Project of new building for TJ Sokol Svinov office, Department of city engineering, Fakulty of building, VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, supervisor Ing. Česelský Jan, Ph.D. Processed thesis presents the design of new building and contains summary data for the construction of facilities for the operation of the TJ Sokol Svinov. The main goal of this work is to propose an adequate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: Jan Česelský
  • Oponent: Jiří Kozelský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava