Theses 

Komunikace mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U – Bc. Lucie Salová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika

Bc. Lucie Salová

Bakalářská práce

Komunikace mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U

Communication between the teacher and the students in the class, arranged in U-shaped

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá komunikací mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U na druhém stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se zabývá popisem základních jevů, souvisejících s pedagogickou komunikací na verbální i neverbální úrovni a průběhem komunikace ve třídě uspořádané do tvaru písmene U. Empirická část se věnuje prezentaci výsledků výzkumu, který se týká průběhu komunikace ve třídě uspořádané do tvaru písmene U, v rámci kterého byla zkoumána i zóna dominantní aktivity učitele.

Abstract: This bachelor thesis deals with communication between teacher and pupils in classroom, arranged in U-shape, on the 2nd level of primary school. The work is divided into two parts: a theoretical and an empirical one. The theoretical part of this diploma thesis is dedicated to a description of basic phenomena related to pedagogical communication and the course of communication in classroom, arranged in U-shape on the verbal and nonverbal level. In the empirical part are presented results of research that concerns communication flow in a classroom arranged in U shape. This also included examinig of teacher´s aktivity dominant area.

Klíčová slova: Komunikace, pedagogická komunikace, interakční styl učitele, uspořádání třídy, zóna dominantní aktivity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Bradová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Halfar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz