Bc. Lucie Salová

Bakalářská práce

Komunikace mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U

Communication between the teacher and the students in the class, arranged in U-shaped
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komunikací mezi učitelem a žáky ve třídě uspořádané do tvaru písmene U na druhém stupni základní školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se zabývá popisem základních jevů, souvisejících s pedagogickou komunikací na verbální i neverbální úrovni a průběhem komunikace ve třídě uspořádané do tvaru písmene U. Empirická část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with communication between teacher and pupils in classroom, arranged in U-shape, on the 2nd level of primary school. The work is divided into two parts: a theoretical and an empirical one. The theoretical part of this diploma thesis is dedicated to a description of basic phenomena related to pedagogical communication and the course of communication in classroom, arranged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Bradová
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michaela Halfar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika