Jarmila Čechovská

Bakalářská práce

Česká přeshraniční spolupráce po vstupu do Evropské unie

Czech cross-border cooperation after joining the European Union
Anotace:
Hlavním cílem práce je zjistit současný stav poznání týkající se vývoje a podoby přeshraniční spolupráce České republiky po vstupu do Evrop-ské unie v roce 2004. Impulsem pro psaní této práce je značný rozsah literatury, která se zabývá především obecným popisováním tématu přeshraniční spolupráce a euroregionů a také výhodami těchto projek-tů, není zde však věnováno příliš pozornosti reálné podobě …více
Abstract:
The main aim of this work is to find out the current state of knowledge concerning the development and form of cross-border cooperation of the Czech Republic since joining the European Union in 2004. The impulse for writing this work is a considerable range of literature, which deals mainly with the general description of the topic of cross-border cooperation and Euroregions as well as the benefits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: Mgr. Lukáš Hamřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií