Bc. Jan Rosecký

Master's thesis

Universal Modelling Tool Design Reflecting the Four Diamond Paradigm

Universal Modelling Tool Design Reflecting the Four Diamond Paradigm
Abstract:
Práce se zaměřuje na výzkum v oblasti univerzálního modelování a metamodelování, s cílem navrhnout jádro univerzálního modelovacího nástroje, zaměřeného na modelování složitých domén, především z oblasti energetické informatiky. Úvodní část, která má za cíl objasnit motivaci pro vytvoření takovéhoto nástroje, představuje výzkumné snahy v této oblasti, a hledá třídu problémů, ve které tento nástroj …more
Abstract:
The thesis reflects on the researches conducted in the field of universal modeling and metamodeling, aiming to propose a design of a universal modeling tool, with respect to its usage for modeling complex domains, particularly future-energy grids. The first part is meant to explain the motivation for the tool, introducing some of the endeavours conducted in the field of metamodeling, and identifying …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2014
  • Supervisor: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.