Mgr. Veronika Bartíková

Diplomová práce

Mezinárodní trestní soud: Imunita hlav států ve světle případu Umara al-Bašíra

The International Criminal Court: Immunity of the Head of State in the Light of the Omar al-Bashir Case
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá střetem imunit hlav států a individuální trestní odpovědnosti za mezinárodní zločiny. Uvedená problematika je řešena v kontextu případu Umara al-Bašíra před Mezinárodním trestním soudem. První teoretická část práce se zabývá obsahem pojmu „imunita hlav států“, dělením na imunitu funkční a osobní a trestní odpovědností jednotlivce, jakožto výjimkou z imunit. Teoretické …více
Abstract:
This thesis deals with the clash between immunities of the heads of state and individual criminal responsibility for international crimes. The issue concerned is discussed in the context of Omar al-Bashir case brought before the International Criminal Court. First theoretical chapters of the thesis deal with the term “immunity of the heads of state”, distinction between functional and personal immunity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta